Sabun Üretimi Metodları

Sabun Üretimi Metodları

Katı ve yumuşak sabun yapımında farklı bazlar kullanılır.

Örnek : Külçe, katı sabunlarda NaOH (sodyum hikroksit, kostik) . Arap sabunu üretiminde ise KOH (potasyum hidroksit) kullanılır. Bununla beraber Sabun üretiminde iki temel yöntem kullanılır.

1) Yağların potalarda sabunlaştırılması 2)Yağ asitlerinin nötralizasyonu

1) Potalarda Yağların Sabunlaştırılması : Açık kazanlarda gerçekleştirilir. Direkt ısıtma yapılır. Kazan 3 ayrı kısma bölünür. Sabun yapımında yağ önce kazanda ısıtılır. Seyreltik kısımdan başlanarak serbest yağ asitleri nötralize edilir. Sonra kaynatmaya başlanır. Sabun oluşunca akıcı yapmak için bir miktar NaOH çözeltisi katılır. Bu işlem reaksiyor süresini kısalttığı için redüksiyon ismi ile adlandırılır. Bundan sonra fazladan fazladan NaOH çözeltisi eklenerek sabun çözeltiden ayrılır. Bu esnada ortam fazla sıcak olduğundan sabun yarı sıvı halde yüzeye çıkar. Alttaki çözelti akıtılır. Kalan sabuna bir miktarsertliği giderilmiş su katılır ve sabun piştik bir hal alır ve kalıplara dökülerek kalıplanır.

2) Yağ asitlerinden sabun üretimi : Üretim, paslanmayan çelikten yapılmış açık kazanlarda yapılır. Önce NaOH ve Na2CO3 direkt istimle kaynatılır. İçine sıvı veya erimiş yağ katılır. İyice karıştırılır. Meydana gelen sabun tutkalı NaCl (sofra tuzu) katılmasıyla ayrıştırılır.

Bkz : Sabun yapımında kullanılan yağ çeşitleri

Arama Terimleri:

Düşüncelerinizi paylaşın!